kontakt z RFID Solutions

Zapraszamy do kontaktu

Biuro: ul. Królewicza Jakuba 97, 02-956 Warszawa
Siedziba: ul. Iłżecka 34, 27-350 Sienno
tel. +48 (22) 25 018 25


e-mail:
biuro@rfidsolutions.pl

RFID Solutions Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330088; o numerze NIP 5090051333; o kapitale zakładowym 600.000 PLN w całości wpłaconym.

Plan dojazdu

tagi RFID tagi RFID tagi RFID

RFID Solutions

Biuro: ul. Wąwozowa 28/56, 02-796 Warszawa

Siedziba: ul. Iłżecka 34, 27-350 Sienno

tel. +48 22 25 018 25